onsdag, marts 28, 2007

Comparing Media Systems. Daniel C. Hallin og Paolo Mancini

NY-KLASSIKER. Der er jo faktisk ikke nogen grund til, at jeg ikke skulle skrive akademiske bøger ind i denne blog, selv om jeg ikke så tit har gjort det - også fordi de fleste akademiske ting, jeg læser, ikke er bøger, men artikler, uddrag, genlæsninger af bøger osv. Men dette er simpelthen den nye bibel inden for mediestudier, det er rigtigt tjekket og klart både i sprog og argumentation. Hallin & Mancini viser, hvordan man kan dele mediesystemerne i de vesteuropæiske demokratiers systemer ind i tre geografisk afgrænsede grupper. Eller sagt med en lidt andet sproglig stil, fra starten af teoriafsnittet af mit ufærdige speciale:

"Hallin og Mancini foretager et stort, komparativt studium af mediestrukturen i vestlige, udviklede demokratier. Deres primære formål er at belyse forholdet mellem mediesystemer og de politiske systemer ved at lede efter generiske træk på tværs af nationale grænser. De ender med et trianguleret felt, som er spændt ud af de tre idealtyper: Den Liberale Model, den Demokratisk-Kooperative model og den Polarisede-Pluralisme model. De enkelte lande mediestruktur kan så tilnærmelsesvist placeres i forhold til akserne på dette trefelt, og der afspejler sig karakteristiske, geografiske mønstre deri. Hallin og Mancini understreger, at styrken ved deres model ikke er, at det er muligt at foretage deduktive slutninger om de enkelte nationale mediestrukturer ud fra modellen, mere i højere grad at kunne identificere karakteristiske mønstre i systemerne. Det er altså relationerne – og dermed også den mulige bevægelse eller forskydning mellem systemerne, der er interessant."

- og så kan man da kun glæde sig til at læse resten af specialet, ikke :-)

Cambridge University Press, 2004, 342 s.

mandag, marts 19, 2007

Den der blinker er bange for døden. Knud Romer

FAKTION. Der er knald på, det er grovheder i hovedsætninger, med navns nævnelse, det er Hundehoved i real life ... eller hvad det nu er ... man skal nok tage ordet 'roman' på forsiden meget alvorligt. Fed og mærkelig blanding af fakta og fiktion. Jeg kan sgu godt forstå, at der er et par stykker i Nykøbing, der er blevet lidt knotne, når de bliver hængt ud som mobber, alkoholiker eller nationalist. Men altså, det er pissesjovt.

Athene, 2006. 176 s.

tirsdag, marts 13, 2007

Connie Hedegaard - Ikke blot til pynt. Kurt Strand

STÅLSAT. Kommentaren efter Bendtsen har ringet:

"Det er jo mit valg. I alle mulige andre valg og fravalg, jeg har taget (...) er der i sidste ende ikke andre end mig, som kan beslutte. Så ringer jeg også til min mor, og det får jeg jo heller ikke ret meget ud af. I sidste ende er der jo ikke andre end én selv, der kan vurdere det - og der er ikke så meget andet at sige end det, jeg siden har sagt tusind gange: At det næsten kræver større mod at sige nej end at sige ja." (s. 13).

Høst & Søn 2005, 331 s.

tirsdag, marts 06, 2007

Det værste er at dø i stilhed - stemmer fra Darfur. Malene Haakansson

FOLKEMORD FOR BEGYNDERE. Hvor starter man, hvis man gerne vil forstå den årelange konflikt i Darfur? Ved at se de mennesker, der lever med den, i øjnene. Journalisten og nødhjælpsarbejderen Malene Haakansson har skrevet helt derudefra, hvor det stadig ryger fra askebunkerne i de afbrændte landsbyer.

’Darfur for Dummies’, kalder hun den. Bogen giver et talerør til nogle af de mennesker, der på grund af borgerkrigen har fået brudt deres liv op med rode.
”Man kan jo ikke forholde sig til, at en by bliver bombet og brændt. Men når det handler om mennesker som dig og mig, er det måske nemmere at forstå”, siger Malene Haakansson:
”Jeg ville ønske, at der eksisterede sådan en bog om Mellemøsten, for der er jeg stået af”, siger hun.

Læs hele artiklen, bragt 3. marts i Politiken Bøger. Et større interview med Malene Haakansson følger en af de kommende weekender i debatsektionen.

Informations Forlag, 2007, 143 sider.